Placówka wsparcia dziennego
"Ognisko Tęcza"

ul. Kościelna 2
05-830 Nadarzyn
tel. (22) 739 73 11
ognisko@nadarzyn.pl
Filia: Młochów
ul. Mazowiecka 5A
tel. (22) 729 90 47
tecza.mlochow@wp.pl

Zespół interdyscyplinarny


Na terenie Gminy Nadarzyn powołano Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w składzie:

1. Krystyna Masłowska - Przewodnicząca Zespołu, Dyrektor GODM „Tęcza”, tel. 739-73-11
2. Grażyna Witkowska - Członek Zespołu, Kierownik GOPS w Nadarzynie, tel. 729-81-85 w. 180
3. Podkomisarz Mariusz Jarmołkowicz - Członek Zespołu, Zastępca Komendanta, tel. 729-81-77
4. Maria Aleksińska - Członek Zespołu, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego, tel. 729-81-85 w. 190
5. Elżbieta Zdzebel - Członek Zespołu, Przedstawiciel SPGZOZ w Nadarzynie, tel. 729-81-28
6. Agata Sierputowska - Członek Zespołu, Przewodnicząca GKRPA w Nadarzynie, tel. 739-73-11
7. Jarosław Kuśmierczyk - Członek Zespołu, Przedstawiciel Parafii Rzymskokatolickiej , tel. 729-83-40
8. Magdalena Kwiatkowska - Członek Zespołu, Pracownik socjalny GOPS, tel. 729-81-85 w. 187

www. stopprzemocy.nadarzyn.pl
email: stopprzemocy@nadarzyn.pl




 


© Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe "Tęcza"

Projekt i realizacja: 10M