Placówka wsparcia dziennego
"Ognisko Tęcza"

ul. Kościelna 2
05-830 Nadarzyn
tel. (22) 739 73 11
ognisko@nadarzyn.pl
Filia: Młochów
ul. Mazowiecka 5A
tel. (22) 729 90 47
tecza.mlochow@wp.pl

Instytucje pomocowe


Poniżej przedstawiamy wybrane instytucje pomocowe działające na terenie naszej gminy i powiatu:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24, tel. 22 729-81-95 w. 180, 183, 184

2. Punkt Konsultacyjny - psycholog, kontakt z GOPS w Nadarzynie

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie,  adres do korespondencji: 05-830 Nadarzyn ul. Mszczonowska 24, tel. 729-81-95 w. 180; siedziba: GKRPA Pl.Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn.

4. Komisariat Policji w Nadarzynie, ul. Warszawska 13, tel. tel. 22 729-81-77

5. Grupa Wsparcia AA „Klemens”, spotkania dla kobiet i mężczyzn w każdą niedzielę o godz. 16:00, w Domu Parafialnym w Nadarzynie. ul. Kościelna 2

6. Gminne Ognisko Dziecięco - Młodzieżowe „Tęcza” w Nadarzynie z filią w Młochowie, ul. Kościelna 2, tel. 22 739 -73-11

7. Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 8, tel. 22 758-60-81 do 85

8. Zespół Ośrodków Wsparcia, Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piastowie, ul. Ks. J. Popiełuszki 24, tel. 22 753-45-55, 56, fax 22 739-39-05

9. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, tel. 22 758-68-09, fax 22 739-12-66

10. Poradnia leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 18, tel. 22 758-11

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, tel. 22 738-15-01 do 08

12. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Punkt Konsultacyjny dla osób z Problemem Alkoholowym i Narkotyków dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Pruszkowie, Al. Wojska Polskiego 20, tel. 22 758-68-29

13. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Pruszkowie, ul. Księcia Józefa 1, tel. 22 758-74-71

14. Dom Samotnej Matki Wspólnoty „Chleb Życia” w Brwinowie, ul. Sienkiewicza 4, tel. 22 729-62-29

15. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie, tel. alarmowy 987, tel: 22 595 13 00, 22 695 61 68, 22 695 61 69, fax: 22 595 13 50, 22 695 63 53

16. Caritas przy Parafii w Nadarzynie i w Młochowie
 


© Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe "Tęcza"

Projekt i realizacja: 10M